Cabañeros, bijna militair gebied

Het had niet veel gescheeld of Cabañeros was -in plaats van Nationaal Park- het grootste militaire gebied van Europa geweest. Dat was in elk geval wat het Ministerie van Defensie in 1982 beoogde toen die een goede plek zocht voor training van haar piloten. Het grootscheeps protest van milieu-activisten, landeigenaars en inwoners van de streek heeft dat uiteindelijk tegengehouden. Niet lang daarna, in 1988, werd het gebied door de regionale regering van Castilla-La Mancha Natuurreservaat verklaard. Zeven jaar later, in 1995, kreeg het gebied uiteindelijk een nationale bescherming toegewezen.

Cabañeros bevindt zich in het uiterste noordoosten van Ciudad Real en loopt zelfs wat uit in de provincie Toledo. Het bestrijkt de 'Montes de Toledo' (bergen van Toledo), de massieven van Chorito en Rocigalgo, in het noorden, en de Sierra de Miraflores, in het zuiden. In 1243 verruilde koning Fernando III enkele van zijn bezittingen met de Kerk en behield de gebergten van Toledo, welke hij aan de stad Toledo verkocht. Het gebied werd nadien vooral gebruikt voor de hout- en houtskoolproduktie. In de vorige eeuw waren de landerijen, die nu het Nationaal Park vormen, in handen gekomen van enkele landeigenaars, en werden ze voornamelijk gebruikt voor de landbouw.

In het gebied heerst een mediterraans landklimaat, met droge zomers (een gemiddelde van 24º C.), regen in het voor- en najaar, en in de winter is de temperatuur niet al te laag (een gemiddelde van 4º C.). De flora, die er aangetroffen kan worden, bestaat vooral uit de steeneik, dwergeik, kurkboom, berk, taxboom, spar, wilde rozemarijn, hulst, bezemdophei en kamperfoelie. Roofdieren worden er vertegenwoordigd door de bedreigde >>iberische lynx, de bergkat en diverse martersoorten, waaronder de wezel. Verder vindt men er herten, reebokken, otters en hazen. Het gebied bezit ook een grote variatie aan vogelsoorten, zoals de zwarte gier, de lammergier en de keizersarend. Zeer zeldzaam is ook de zwarte ooievaar.

Cabañeros is makkelijk via de Spaanse autosnelwegen te bereiken. In het park zelf is het slechts toegestaan om vrijelijk over de zg. 'Ruta del Estena' te circuleren.

>>Meer informatie