De Nederlandse School in Madrid


Binnen de Nederlandse, de Belgische en de Nederlands - Spaanse gemeenschap in Madrid neemt onze school meer dan 40 jaar een bijzondere plaats in. Dit niet alleen vanwege het Nederlands-Spaanse onderwijsconcept dat sinds enige jaren de basis vormt van onze school, maar zeker ook door de extra individuele begeleiding die wij, mede doordat we nog steeds een kleine school zijn, aan de kinderen kunnen geven.

>>Ga verder naar de Nederlandse School.