Werkloos in Spanje

Een Spaanse werloosheidsverzekering is in Spanje verplicht voor alle werknemers van Spaanse bedrijven. Deze wordt gedekt door de Spaanse sociale zekerheid, waaraan de premies worden afgedragen.

Mocht u werkloos worden in Spanje dan moet u zich melden bij de zg. Oficina de Empleo (INEM). U heeft recht op een uitkering volgens de schaal, waarin de premie door de werkgever is afgedragen en de tijdsduur hangt af van hoelang u daarvoor gewerkt heeft. De minimale duur is 4 maanden en de maximale duur 6 jaar. Daarna ontvangen werklozen in het geval ze niet door een ander kunnen worden onderhouden een zg. subsidio, een bedrag dat doorgaans te laag is om de huur van te betalen en van te leven.