De leegloop van het Spaanse 'platteland'


Het leegste land van Europa. Zo werd Spanje al door de schrijver >>Cees Nooteboom genoemd. Dat wordt heden ten dage nog eens versterkt door de de leegloop van de dorpen. Al in de vijftiger en zestiger jaren zette zich dat in beweging. En nog steeds is het 'platteland' van Spanje aan het ontvolken. In de afgelopen vijftien jaar zijn er zelfs 876 dorpen volledig verlaten. Dat heeft het Spaanse bureau voor statistiek (INE) bekend gemaakt op 8 februari 2010.

Vooral in het noorden, in Galicia en Asturias, is de leegloop een groot probleem. Van de dorpen die sinds 1995 in het hele land zijn verdwenen, lag 56% in de eerste en 18% in de tweede 'Comunidad Autónoma'. De Spanjaarden verlaten massaal het land, omdat de werkgelegenheid fors is gedaald door onder andere schaalvergroting en mechanisering in de landbouw. José Ramón Gómez, voorzitter van het bestuur van de provincie Lugo (Galicia), noemt het tegengaan van de krimp op het Spaanse land 'de uitdaging van 21ste eeuw'. Hij wil forse investeringen in onder meer de werkgelegenheid en de sociale voorzieningen in de dorpen.

Sommige kleine gemeenten, bijvoorbeeld in Baskenland, denken al een oplossing te hebben gevonden in de vorm van financiële bijstand aan mensen die een huis bezitten in hun gemeente en/of aan ouders van in hun dorp geboren kinderen. Zo hopen ze bewoners te behouden en zelfs nieuwe aan te trekken. De toekomst zal moeten uitwijzen of dat zal lukken.

Foto: Gé C. Witmaar (zie: >>Het vergeten Spanje)