Naturalisatie

U bent het Nederlanderschap kwijtgeraakt en u wilt opnieuw Nederlander worden. De per 1 april 2003 gewijzigde Rijkswet op het Nederlanderschap biedt in een aantal gevallen de mogelijkheid aan oud-Nederlanders het Nederlanderschap terug te krijgen d.m.v. een zgn. optieverklaring. Voor de voorwaarden kunt u deze link raadplegen of, voor Engelstalige informatie, hier klikken.

U bent nooit Nederlander geweest en u wilt Nederlander worden. Dan kunnen onder bepaalde voorwaarden vreemdelingen die niet in Nederland wonen zich in het buitenland tot Nederlander laten naturaliseren. Eén voorwaarde is in ieder geval dat u niet mag wonen in het land waarvan u onderdaan bent. Voor de overige voorwaarden kunt u zich wenden tot de Consulaire Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Madrid of de brochure "Nederlander worden in het buitenland" downloaden.

Het Nederlands Consulaat beschikt over brochures over de laatste wijzigingen. Brochures over het Nederlanderschap zijn elektronisch te bestellen via de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt ook telefonisch een brochure aanvragen bij de IND. Vanuit het buitenland belt u hiervoor: +31 20 889 3045 (€ 0,10 p.m.). Vanuit Nederland kunt u bellen met: 0900 – 1234561 (€ 0,10 p.m.).