Verblijfsvergunning in Spanje (veranderingen)

Voor mensen uit de Europese Unie, die voor 2 april 2007 in Spanje woonden en een verblijfsvergunning hebben (NIE) is er het één en ander veranderd. Zij dienen namelijk op het moment dat de verblijfsvergunning verloopt een zg. certificado de registro como residente comunitario aan te vragen. Het aanvragen van een verblijfsvergunning of tarjeta de residente (TR) is dan niet meer mogelijk.

De echtgenoot/e of geregistreerde partner van de Nederlander, die niet de nationaliteit heeft van een EU-land dient wel een verblijfsvergunning aan te vragen.

Een verklaring van permanent verblijf of certificado de su derecho a residir con carácter permanente kan in de volgende gevallen afgegeven worden:

-als bovengenoemde 5 jaar legaal in Spanje heeft gewoond
-als de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
-als een bovengenoemde arbeidsongeschikt wordt verklaard
-als bovengenoemde drie jaar achtereen in Spanje heeft gewerkt en gewoond en daarna in een ander land van de EU gaat werken maar in Spanje blijft wonen.

Om het aanvraagformulier te downloaden, klik hier.

In het geval men voor 2 april 2007 legaal in Spanje woonde, maar niet in het bezit was van een verblijfsvergunning of tarjeta de residencia comunitaria, dan dient men onmiddellijk een "certificado de registro como residente comunitario" aan te vragen*.

Wat betreft toeristen uit een ander land uit de E.U., hoeven die slechts in bezit te zijn van paspoort of identiteitskaart waaruit de nationaliteit blijkt. Indien men langer dan drie maanden in Spanje verblijft, dient men zich in te schrijven in het Registro Central de Extranjeros, in de Oficina de Extranjeros of Comisaria de Policia van de provincie waar men verblijft. Men kan daar dan de "certificado de registro" aanvragen. Dit kan bij de Oficina de Extranjeros of de Comisaria de Policia in de provincie waar men verblijft. De kosten zijn gelijk zijn aan die van het DNI voor Spanjaarden.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de Oficina de Extranjeros of Comisaria de Policía in uw woonplaats.
Telefonische informatie is te verkrijgen bij de Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, telefoon 91 3639071 - 91 3639069 - 91 3637108.

Bronnen: Nederlandse Ambassade, Oficina de Extranjeros.